top of page

Honda推出全新Honda SENSING 360全方位安全和駕駛員輔助系統


Honda近日推出全新Honda SENSING 360全方位安全和駕駛員輔助系統,該系統消除車輛周圍嘅盲點,有助於避免碰撞和減輕駕駛員喺駕駛時嘅負擔. Honda SENSING 360 進一步從之前嘅系統進化而來,不僅喺前部和後部,而且喺車輛周圍嘅全方位範圍內都具有擴展嘅感應範圍。

以“人人安全”為代表嘅全球安全口號,為實現人人共享道路嘅無碰撞社會而奮鬥,Honda一直喺從硬件和軟件嘅角度進行安全技術嘅研發。自 2014 年推出以來,Honda SENSING高級安全和駕駛輔助系統進一步提升其功能,將其應用擴展到全球量產車型,並喺各種駕駛情況下為 Honda 客戶提供支持。

Honda SENSING 360 除現時嘅Honda SENSING使用單頭攝像頭之外,仲通過喺車輛嘅前方和每個角落增加總共5個毫米波雷達,實現360度感知。呢種擴大嘅感應範圍覆蓋駕駛員難以目視檢查嘅車輛周圍嘅盲點,有助於避免與其他車輛和行人發生碰撞,並有助於減輕駕駛員嘅駕駛負擔。喺Honda SENSING 360 嘅開發過程中,Honda利用其通過3級自動駕駛技術嘅研發積累嘅知識和技術訣竅。

喺地面街道嘅十字路口右轉或左轉時,當系統檢測到其他車輛或行人並識別出碰撞風險時,碰撞緩解制動系統 (CMBS) 將啟動。從當前嘅 CMBS 高級Honda SENSING,Honda SENSING 360 嘅 CMBS 具有更廣泛嘅檢測範圍,從車輛前方擴展到車輛周圍嘅所有方向。呢使系統能夠幫助駕駛員避免和減輕與從不同方向同時進入十字路口嘅另一輛車或行人嘅碰撞。

bottom of page