top of page

Elon Musk「唔塞車」地下隧道,竟然塞車?!


近日喺美國拉斯維加斯舉行嘅2022 CES當中,Tesla 創始人Elon Musk除咗帶齊多台Tesla車型參展之餘,更於場館下方建立咗一套避免交通擠塞嘅高速通行方案:LVCC Loop地下高速隧道。

但喺事與願違,喺2022 CES展中,為咗避免地面交通擠逼,好多來展場嘅遊客都選擇體驗一下LVCC Loop地下高速隧道嘅高速便捷,造成短時間內LVCC Loop地下高速隧道內堆積大量車流,最終喺隧道出口處形成堵塞。

The Boring Company創立LVCC Loop地下高速隧道嘅宗旨喺希望將汽車從地面公路轉移至地下封閉隧道,進行「點對點行駛」,從而大幅提升通行效率。最初嘅設計理念希望成套系統可以以250km/h嘅超高速運行。除咗塞車,喺2022 CES運行嘅呢套LVCC Loop地下高速隧道,運行時速得64km/h,相較當初嘅設計理念有非常之大嘅差距,令好多體驗者大失所望。


Opmerkingen


bottom of page