top of page

Audi BattMAN ReLife,賦予電池二次生命


每個對電動汽車感興趣嘅人都會思考嘅問題:當電動汽車嘅使用壽命結束時,電池會點樣處理?答案非常簡單:新嘅分析軟件 BattMAN ReLife 只需幾分鐘即可檢查電池嘅健康狀況。自今年年初,Volkswagen汽車集團零部件公司喺薩爾茨吉特運營嘅試點工廠將立即開始使用快速檢查系統作為電池回收嘅初步診斷手段。

BattMAN 隨後與Volkswagen汽車集團零部件嘅回收專家合作,喺薩爾茨吉特嘅電池回收試驗工廠開業之前進行了進一步嘅開發。經過幾個月嘅編程和測試,BattMAN ReLife 成為新嘅分析解決方案,喺短短幾分鐘內提供對電池嘅可靠首次評估,以幫助確定其進一步發展方向。以前,呢個過程需要幾個小時。

插入低壓連接器後,設備首先檢查電池喺否能夠進行通信和傳輸數據。然後系統會檢測並顯示任何錯誤消息以及絕緣電阻、容量、溫度和電池電壓。Audi布魯塞爾公司嘅質量工程師 Axel Vanden Branden 解釋道:“我們能夠測量電池嘅所有最重要參數。然後,交通燈系統會逐個單元地指示狀態——綠色表示一個單元狀態良好,黃色表示需要仔細檢查,紅色表示該單元出現故障。”

bottom of page