top of page

25年前,平治推出BAS制動輔助系統改善行車安全


緊急制動可以挽救生命。然而,許多駕駛員隨後迅速踩下制動踏板,但力度不夠——這喺平治工程師喺 1990 年代初喺公司自己嘅駕駛模擬器中進行測試時發現嘅。他們嘅答案喺製動輔助 BAS,也稱為“制動輔助系統”。該品牌於 1996 年 11 月 25 日推出該系統。 BAS 被認為喺重要安全發展鏈中嘅關鍵環節之一。

從 1996 年 12 月起,制動輔助系統成為標准設備,最初喺 S 級和 SL。其他車型系列也逐漸接受輔助系統。其操作模式:BAS 將踩下制動踏板嘅特定速度解釋為緊急情況,並喺幾分之一秒內建立最大製動助力。這顯著縮短製動距離——例如,喺乾燥道路上以 100 公里/小時嘅速度縮短 45%。平治喺駕駛模擬器中研究其效果:制動輔助系統能夠減輕甚至防止追尾碰撞。並為行人保護做出有效貢獻。喺一系列實驗中,55 名汽車司機以 50 公里/小時嘅速度駛過一個城鎮,突然一個孩子衝上車道。只有完全剎車才避免事故。

Brake Assist 使用來自 ABS 防抱死制動系統嘅數據,ASR 牽引力控制系統、ASD 自動限滑差速器、ESP ® 也喺如此。電子穩定程序、電子控制自動變速器、DISTRONIC 接近控制系統等等。根據功能和任務,還使用更多嘅傳感器和控件。ABS、ESP ®、BAS 和 ASR嘅控制電子裝置組合喺一個控制單元中。


Commentaires


bottom of page