top of page

耐久性大測試,Audi電動車挑戰Dakar拉力賽


如何證明全電車型是否可靠,當然喺參加地表上最殘酷嘅Dakar拉力賽,比賽中所有參賽賽車都要穿越Dakar無人死亡地帶,經歷每日800公里長距離旅程,跨過山丘等多種地貌,歷年比賽,好多車商都會排出品牌旗下工具車型參加比賽,證明其可靠性。而Audi為咗證明旗下e-tron電動車嘅可靠性,精心打造一台名為Audi RS Q e-tron嘅全電動性能車款,挑戰Dakar拉力賽。

Audi RS Q e-tron嘅動力系統來自當前Audi e-tron FE07 電動方程式賽,前軸同後軸均安裝有電動引擎(MGU),由於行駛喺沙漠中,完全冇充電機會,而Audi嘅工程師創作咗一種全新嘅充電模式,佢哋將一台DTM車型嘅TFSI引擎安裝喺Audi RS Q e-tron上,通過能量轉換器,可喺駕駛時為車輛嘅高壓電池充電。

表面上睇Audi RS Q e-tron喺一架全電車型,但喺今時今日嘅技術,就算要穿越沙漠等特殊地帶,冇辦法通過自身儲備電池供電,並完成全部旅程。但喺,今次挑戰如果成功,亦可以向世人展示電動車嘅潛力無限,希望未來科技發展,電動車嘅各項技術指標可以更加進步。


Comments


bottom of page