top of page

紅牛車隊要求FIA調查平治Formula 1賽車引擎傳感器


紅牛同埋平治之間嘅明爭暗鬥仍喺繼續,近日據外國媒體仲爆出紅牛已經向國際汽聯詢問關於平治動力單元進氣溫度感測器嘅相關問題。因為引擎溫度越低,氧含量越密集,燃燒就能夠愈強勁。根據現時FIA規定,進氣口溫度必須比外部環境溫度至少高10度,FIA嘅感測器會持續跟蹤,確保進氣溫度符合規定。

據外媒報道,平治嘅進氣管壁上可以裝滿超冷液體,可以更有效地冷卻進氣室中嘅空氣,呢一點對於加速階段嘅短暫爆發非常有用,但喺持續時間唔會太長,因為液體嘅超冷卻作用無法持續。紅牛喺比賽中觀察到平治嘅動力裝置喺加速嘅初始階段有更強勁嘅動力輸出,之後就開始減弱。額外嘅液體冷卻並不意味進氣室嘅空氣低於法定最低溫度,但一定會更有效地冷卻空氣。紅牛現時質疑嘅喺FIA嘅溫度感測器嘅位置是否能捕捉到任何低於法定最低溫度嘅情況。其他車隊知道有呢一種理論存在,但冇更充分瞭解其機制嘅情況下,更多保持謹慎態度。


bottom of page