top of page

沙漠中嘅高科技控制中心:RS Q e-tron全新座艙
Audi RS Q e-tron 嘅內部外觀應該會讓任何汽車迷想起飛機駕駛艙:屏幕和顯示屏遍布儀表板嘅整個寬度。只有喺他們嘅幫助下,司機和副駕駛才能快速、成功地喺沙漠中行駛數千公里。最初,越野拉力賽嘅任務分工明確:車手駕駛,副駕駛導航。這些角色早已改變:法規將導航任務限制為非常精確嘅選項和規則。這條賽道以前嘅紙質路線手冊現喺喺數字化嘅。而AudiRS Q e-tron通過其操作理念喺車手和副駕駛之間重新分配了各種功能。

轉向、加速和製動喺 Mattias Ekström、Stéphane Peterhansel 和 Carlos Sainz 嘅主要任務,他們完全專注於地形。他們不再需要換檔,因為Audi RS Q e-tron 中帶能量轉換器嘅電力驅動不再需要手動變速箱。喺駕駛艙中央可見嘅喺雙曲柄鋁製手製動桿。它與創新嘅線控制動系統相結合,該系統將液壓制動器與回收系統相結合。因此拉手剎有助於恢復能量,操作腳剎也喺如此。但拉力賽中手剎嘅本質目嘅喺促使 RS Q e-tron滑行喺拐角處之前。後輪嘅短暫鎖定迫使汽車旋轉。這使得方向變化特別敏捷。車手正前方嘅方向盤上有八個控制按鈕。如果車手想喺內存中存儲帶有時間戳嘅異常情況,除其他外,它們會控制喇叭、擋風玻璃刮水器和軟件中嘅數據輸入。對於規定了最大速度嘅區域,也可以喺那裡激活限速器。喺方向盤後面,一個顯示器直接位於車手嘅較低視野中。它提供有關輪胎壓力、無級變速電動驅動裝置選擇嘅行駛方向(前進、後退或空檔)和當前速度嘅信息。它還包含重要警告,以便車手可以喺系統即將關閉或高壓電池斷開等情況下立即做出反應。

位於車手和副駕駛中間嘅中央顯示屏包含有關輪胎壓力、所選制動平衡、線控制動系統和許多其他功能嘅信息。當功能或系統正常工作時,該信息以綠色突出顯示,發生錯誤時以紅色突出顯示。開關面板位於下方。各個按鍵對壓力點做出觸敏反應。Audi喺 24 個可自由分配但預定義嘅區域中存儲了各種功能:例如,喺限速區中常見嘅預選最大速度或空調驅動。可以對不同嘅頁面進行編程,以便可以多次分配 24 個按鈕。不常用嘅功能可以喺後頁調用。


Comments


bottom of page