top of page

更新軟件,Audie-tron 55 quattro續航里程增加


2019 年或 2020 年款Audie-tron 嘅車主,現時只需一次充電即可行駛更遠 ,新嘅軟件更新將使他們嘅汽車續航里程最多增加 20 公里。意思Audi並沒有限制新車型嘅效率提升,而且還提高已上路汽車嘅效率。該更新現已推出,可喺Audi服務中心安裝。

立即生效,呢種效率提升背後嘅軟件功能也可用於現有車輛。喺其他改進中,更新擴大高壓電池嘅可用容量。因此,Audie-tron 55 quattro 嘅 95 kWh 電池可提供更多嘅淨可用功率,86 kWh 嘅容量因此轉化為更大嘅續航里程。2018 年 9 月中旬(2019 年車型年)至 2019 年 11 月下旬(2020 年車型年)之間生產嘅所有Audie-tron 55 quattro 量產車嘅軟件更新現喺可以喺Audi服務合作夥伴處免費安裝。

除電池容量,新軟件還優化前置電機嘅控制。喺正常駕駛模式下,連接到後軸嘅電機負責推進。為提高效率,前置電機現喺幾乎完全斷開連接並斷電——只有當需要更多功率時,兩個電機才會發揮作用。呢使得更有效地利用異步電機概念嘅主要優勢成為可能,即無電流運行而沒有電阻力損失。

此外,軟件更新還改善冷卻,高度靈活嘅熱管理系統由四個獨立嘅電路組成,可以更有效地調節高壓組件嘅溫度。修改控制系統可以降低冷卻劑迴路中嘅體積流量,從而降低能耗。冷卻系統是快速直流充電、長電池壽命和穩定駕駛性能嘅基礎,即使喺高負載下也是如此。

Comments


bottom of page