top of page

挑戰Tesla充電網絡,Audi將喺歐洲新增5000個充電站
現時市面上最常見嘅充電站,非Tesla充電網絡莫屬,近日,IONITY 與Audi合作,旨喺到 2025 年大規模增加充電網絡嘅規模,這喺他們邁向可持續未來嘅最大舉措之一。目前由 1,500 個充電點組成嘅網絡不足以維持大量電動汽車用戶,因此到 2025 年這一數字將增加到約 7,000 個。充電點數量也將從目前嘅 400 個增加到 1,000 多個散落喺歐洲各地。

新嘅 350kW 充電點喺一些可用嘅最快嘅快速充電點,每個位置從一開始就設計有 6-12 個充電點,並且可以根據使用情況進行擴展。這一戰略與Audi嘅電動汽車充電計劃相得益彰,因為他們嘅目標喺到 2025 年推出 20 輛令人震驚嘅全電動汽車,到 2026 年,他們計劃停止生產除電動汽車以外嘅所有車型。

非常多人抱怨這些充電站實際上對環境沒有好處,因為電網由超過 50% 嘅不可再生能源供電,但 IONITY 拒絕這種理念,並使用可再生能源為所有充電站供電,使其無排放且碳中和。該公司還做了很多工作來提高其服務嘅可用性和便利性,只需刷卡或點擊應用程序即可讓您嘅汽車開始充電。

Comments


bottom of page