top of page

平治連同支付巨頭Visa打造車內支付環境


從 2022 年春季開始,英國和德國嘅平治客戶將能夠使用車內嘅指紋傳感器進行付款,其他歐洲市場亦將效仿。然後可以直接通過汽車嘅主機或 MBUX 進行購買。該解決方案預計將喺稍後階段喺全球其他市場推出。車內商務已成為奢侈品客戶體驗嘅一個組成部分。例如,Daimler移動嘅全球支付平台 Mercedes pay 使客戶能夠直接喺他們嘅汽車上購買商品和服務,包括 Mercedes me 服務,以及加油和停車等其他用例。


該項技術嘅誕生亦預示這未來一個可能,街頭上所有廣告牌都可能即將成為商店,車主可以喺駕駛途中決定喺否購買廣告牌上嘅產品,並且通過車輛嘅生物識別裝置識別個人身份,並且付款。除此之餘,喺未來可能所有車輛都將裝備眼動儀等設備,可以輕鬆跟隨車主視角,讓車內購物更加便利。


Commentaires


bottom of page