top of page

價值200萬美元嘅Rimac Nevera喺泥地中飛行
如果有一件事我們敢打賭Rimac Nevera不會做,那就喺泥濘中滑來滾去。大多數人將喺天氣晴朗嘅情況下喺人行道上謹慎駕駛參加當地嘅汽車和咖啡活動,只有喺一周嘅其他日子裡才會被塞進氣候控制嘅車庫。您喺上面看到嘅預生產汽車將用作美國認證嘅碰撞測試騾子,因此公司創始人 Mate Rimac 認為他可以通過喺泥土和泥土中漂流來給新車適當嘅送禮。

這輛深藍色嘅 Nevera 喺Rimac嘅第一輛預生產嘅車型,這意味著新車喺第一輛下線嘅汽車。新車用於確保一旦生產真正開始,一切都會順利進行。新車已經通過了數十次賽道和道路測試,以及客戶預覽、媒體驅動和表演活動。因為這輛車需要撞車才能滿足美國嘅認證規則,所以Mate認為用這輛車喺公司未來工廠嘅建造現場進行展示喺一個不錯嘅主意,該工廠目前只喺一個垃圾場。他一點也不退縮,喺泥土中滑出巨大嘅滑梯,並喺鏡頭前扔下成噸嘅泥土。到了一天結束時,整輛車都被覆蓋了。

Rimac Nevera 代表了超級跑車性能、技術和設計嘅範式轉變。這款下一代全電動旗艦產品開啟了公路車性能嘅新維度——曾經被認為喺無法實現嘅。新車嘅 1,914 馬力由四台電動機產生,喺短短 1.85 秒內將其從 0-60 英里/小時推進,並喺 4.3 秒內將其推進到 100 英里/小時。Nevera 最近被評為世界上加速最快嘅量產車,以 8.582 秒嘅世界紀錄完成四分之一英里。


Comments


bottom of page