top of page

中國生產VW ID.4X

小篇上星期過咗深圳睇車展,見到最新嘅VW ID.4X電動車,咁就梗係要拍段片比大家睇下啦。

ID4 X係中國生產,價錢由¥20萬起,分幾個唔同配置,單電機後輪驅動有170匹,續航能力402公里;200匹,續航能力555公里;雙電機四驅308匹,續航能力525公里。
Comments


bottom of page